پسر چيست؟دختر چيست؟

پسر چیست؟
پسر موجود موذی ایست که تاکنون دانشمندان هدف خلقت این موجودات را درک نکردند زیرا هیچ گونه سودی از این موجودات موذی تاسع نشده وتاکنون تعریف خاصی برای آنها مشخص نشده....
پسر چیست؟موجودی بی پول. عصبی.دارای ایرانسل.از نظر سواد ابتدایی.تربیت صفر.
قیافه دلقک.این جاندار را اکثر نقاط کشور به صورت پراکنده یافت می شود.این موجودات نفرین شده و سرگردان از تخم مدغ و گوجه تغذیه میکنند
پسرها:::::::::::::::در سن ۱۸ سالگی بزغاله هستن
۲۸ سالگی نخاله
۳۸ سالگی چاغاله
۴۸ سالگی تاباله
۵۸ سالگی مچاله
۶۸ سالگی زباله

دختر چیست :
گونه ای از گربه سانان !
بسیار خطرناک !!
کاملا بی چشم و رو !
علاقه ی مفرطی به آهن دارد !جوری که آن را میپرستد !!
از جیب پدر و دوس پسر بخت برگشته تغذیه میکند !
در صورت مشاهده این جانور سریعن محل را ترک کرده و به گوشه ای پناه ببرید !!!!


اين مطلب صرفا جهت طنز مي باشد.

با تشكر از وب هيس!!!


[ چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 16:5 ] [ z.soltani ] [ ]


دلنوشته

به سمت عشق رفتي

از غم نان سردراوردي

زدي دل را به دريا

از بيابان سر در اوردي

و مي شد جنگلي انبوه

باشي از خودت اماقناعت كردي

واز خاك گلدان سردرآوردي

تو مثل هيچ كس بودي

كه مثل تو فراوان است

سري بودي كه روزي

از گريبان سردرآوردي

توكل شرط كامل نيست

اين را مولوي گفته است

بخوان آن را دوباره

شايد از آن سردر اوردي

مسيحاي من

اي ترساي پير پيرهن چركين

چه پيش آمد

كه از شعر زمستان سردراوردي

                                                                        اينجاشب نيست

[ شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ ] [ 17:25 ] [ z.soltani ] [ ]